Sprzedaż majątku - przyczepa ciągnikowa

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane , niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ I WYCENA ŚRODKÓW

  • przyczepa ciągnikowa - ST 1249 nr rej. KBJ5770

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy ZZM w Rybniku ul. Pod Lasem 64 - kompostownia.

Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

Likwidowany środek wyceniono na kwotę  1000,00 zł brutto

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 27-01-2011  roku,
po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.