Sprzedaż majątku

Ogłoszenie

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane , niżej wymienione środki trwałe / przedmioty nietrwałe.

WYKAZ I WYCENA ŚRODKÓW

  • pilarka na wysięgniku PS-250 – ST 1435/02 – cena 80,00 zł
  • Kosiarka HQ Nr DTM/VI/24 – cena 120,00 zł
  • Kosiarka Honda ST-1348/99 – 200,00  zł
  • Kosiarka Honda ST-1347/99 160,00 zł

   Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać w/w środki w złożone w pomieszczeniu narzędziowni  w każdy poniedziałek i czwartek w godz. od 10:00 do 11:00 zgłaszając ten fakt Narzędziowemu  - pracownik Stol Ryszard.

   Zainteresowany powinien złożyć w sekretariacie pisemny wniosek stwierdzający chęć zakupu danego środka. W sytuacji gdy danym przedmiotem  zainteresowana będzie więcej niż jedna osoba przeprowadzona będzie licytacja ofert.

   W przypadku braku zainteresowania kupnem środka będzie on utylizowany poprzez złomowanie.

   Podane ceny są cenami brutto.

   OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 04-02-2011  roku, po tym terminie nastąpi sprzedaż według złożonych ofert lub utylizacja w przypadku ich braku.