Przyjęcie zwłok do chłodni w godzinach nocnych

Administracja Cmentarzy Komunalnych
Zarządu Zieleni Miejskiej
w Rybniku przy ul. Rudzkiej 70b

informuje,

że przyjęcie zwłok osoby zmarłej do chłodni Domu Przedpogrzebowego
w godz. 22:00 do godz. 6:00 należy zgłaszać telefonicznie na nr 662 903 669.