Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew oraz cięcia pielęgnacyjne na terenie miasta Rybnika

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Usługi w zakresie wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew na terenie miasta Rybnika z podziałem na zadania:

1. Wycinka drzew z frezowaniem lub karczowaniem karpiny na terenie miasta Rybnika

2. Cięcia pielęgnacyjne i techniczne w koronach drzew na terenie miasta Rybnika

Dokumenty do pobrania:

Opdowiedzi na pytania oferentów:

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia