Przetarg nieograniczony na wywóz stałych odpadów

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem Nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Wywóz stałych odpadów komunalnych z cmentarzy komunalnych przy ul. Rudzkiej i ul. Karłowej w Rybniku oraz bazy Zarządu Zieleni Miejskiej   w Rybniku

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja 9.12.2010:

Aktualizacja 4.01.2011: