Przetarg nieograniczony - Wycinka drzew z karczowaniem lub frezowaniem …

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Wycinka drzew z karczowaniem lub frezowaniem karpiny, cięcia pielęgnacyjne i techniczne koron drzew w pasach drogowych miasta Rybnika.

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedzi na pytania:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia