Przetarg nieograniczony - dostawa samochodów osobowo-towarowych

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem Nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Dostawę samochodów osobowo - towarowych z podziałem na zadania:

1. dostawa samocodu osobowo - towarowego służącego do obsługi placy zabaw

2. dostawa samochodu osobowo - towarowego służącego do podlewania nasadzeń

3. dostawa samocodu osobowo - towarowego służącego do obsługi fontan

 

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja 21.02.2012 r.

Aktualizacja 24.02.2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 28.02.2012 r.

Aktualizacja 20.03.2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA