Informacja o wynikach naboru

W wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko pracy:
**Starszy Referent w Dziale Terenów Zieleni**
została wybrana Pani **Katarzyna Wojaczek** zamieszkała w Czernicy. Uzasadnienie dokonanego wyboru: **Na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Terenów Zieleni wybrano Panią Katarzynę Wojaczek. Przedłożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania niezbędne (formalne) oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydat uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 11. **