Informacja o wynikach naboru

W wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko pracy:
**Starszy Specjalista w Dziale Terenów Zieleni**
został wybrany Pan **Wojciech Czerwiński** zamieszkały w Pszowie. Uzasadnienie dokonanego wyboru: **Na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Terenów Zieleni wybrano Pana Wojciecha Czerwińskiego. Przedłożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania niezbędne (formalne) oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydat uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 12.**