Dzierżawa terenu pod działalność gospodarczą (mała gastronomia) w sezonie 2019 przy Parku nad Nacyną (Kampus) i otoczenie Tężni

**Zarząd Zieleni Miejskiej** jako trwały zarządca informuje, że dysponuje stanowiskami dzierżawnymi w sezonie 2019 r. z przeznaczeniem na ustawienie stanowisk przenośnych z gastronomią (mile widziane lody, kawa, zimne napoje) w podanych niżej lokalizacjach: 1. przy **Parku Tematycznym** (teren Parku Tematycznego wyłączony z możliwości dzierżawy do końca 2019 r.) na terenie **Parku nad Nacyną (Kampus) dz. Śródmieście**. Na tym terenie nie ma możliwości podłączenia do prądu, w związku z czym wymagane jest posiadanie zasilania akumulatorowego. 2. otoczenie **Tężni przy ul. Mikołowskiej dz. Paruszowiec - Piaski** wyłącznie w obszarze utwardzonym wokół budowli. Na tym terenie nie ma możliwości podłączenia do prądu i należy przewidzieć zasilanie akumulatorowe. 3. Na terenie **Tężni** na tzw. *górce*, po lewej stronie ścieżki doprowadzającej do budynku Tężni. To stanowisko posiada przyłącze elektryczne 230 V/380V. Załączniki: