Przetarg nieograniczony - dostawa samochodów

#### Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: **zadanie nr 1** - Dostawa samochodu dostawczego - wywrotka **zadania nr 2** - Dostawa samochodu dostawczego VAN Dokumenty do pobrania: