Przetarg nieograniczony - remont, modernizacja alejki i skwerku między ulicami Raciborską i Kotucza w Rybniku

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Remont – modernizacja alejki i skwerku między ulicami Raciborską i Kotucza w Rybniku

Dokumenty do pobrania: