Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja zieleni urządzonej - pasów przydrożnych wzdłuż ul. Kościuszki w Rybniku - Etap I

#### Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej ##### ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: ### Rewitalizację zieleni urządzonej - pasów przydrożnych wzdłuż ul. Kościuszki w Rybniku - ETAP I Dokumenty do pobrania: