Przetarg nieograniczony - Usługi w zakresie wycinki drzew, usuwania wiatrołomów oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew rosnących na terenie miasta Rybnika

#### Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej ##### ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: ### Usługi w zakresie wycinki drzew, usuwania wiatrołomów oraz cięć pielęgnacyjnych i technicznych koron drzew rosnących na terenie miasta Rybnika Dokumenty do pobrania: