Otwieramy miejską kompostownię

Od dnia 20.04.2020 r. (poniedziałek) Kompostownia Miejska będzie czynna zgodnie z regulaminem.

Odbiór odpadów biodegradowanylnych od mieszkańców będzie odbywał codziennie w godzinach od 6:30 do 20:00.