Przetarg nieograniczony - Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa ciągnika komunalnego z osprzętem

Dokumenty do pobrania: