Przetarg nieograniczony - Koszenie nieużytków miejskich na terenie miasta Rybnika

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Koszenie nieużytków miejskich na terenie miasta Rybnika

Dokumenty do pobrania: