Informacja o wynikach naboru

W wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko pracy:

Starszy Referent w Dziale Terenów Zieleni

została wybrana Pani Katarzyna Wojaczek zamieszkała w Czernicy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Terenów Zieleni wybrano Panią Katarzynę Wojaczek. Przedłożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania niezbędne (formalne) oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydat uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 11.