Zapytanie o cenę - Koszenie trawy poboczy i inne

zad 1. Koszenie trawy z poboczy dróg w granicach miasta Rybnika
zad 2. Czyszczenie rowów odwadniających w ciągach dróg na terenie miasta Rybnika
zad 3. Rekultywacja nieużytków miejskich na terenie miasta Rybnika

 

Dokumenty do pobrania: