Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane na terenie cmentarzy komunalnych z podziałem na zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane na terenie cmentarzy komunalnych z podziałem na zadania:

  • zadanie 1 – Przygotowanie terenu pod kwaterę pola urnowego na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej w Rybniku
  • zadanie 2 – Rekultywacja terenu cmentarza komunalnego w Rybniku - Chwałowicach
  • zadanie 3 – Rekultywacja terenu cmentarza komunalnego w Rybniku - Boguszowicach

Dokumenty do pobrania: