Zmiana w zakresie dzierżawy gruntów będących we władaniu ZZM

Od dnia **1 czerwca 2019** obowiązuje nowe **Zarządzenie Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej nr 21/2019 w sprawie ustalenia zasad dzierżawy gruntu gminnego będącego we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej oraz ustalenia stawek czynszu**. Treść zarządzenia znajduje się w zakładce [Dzierżawa gruntu gminnego będącego we władaniu ZZM](https://bip.zielen.rybnik.pl/bip/dzierzawa-gruntu-gminnego-2019/).