Przetarg nieograniczony - dostawa samochodów

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa samochodów osobowych z podziałem na zadania:

  • Zadanie 1: Dostawa samochodów osobowych – 3 szt
  • Zadanie 2: Dostawa samochodu osobowego VAN – 1 szt

Dokumenty do pobrania: