Sprzedaż środków trwałych - interfejs diagnostyczny Sonnper, komplet z oprogramowaniem

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW:

  • interfejs diagnostyczny Sonnper, komplet z oprogramowaniem - cena sprzedaży - 160,00 zł za komplet.

Urządzenie uszkodzone, według serwisu uszkodzona płyta główna, koszt naprawy ok 2500,00 zł.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem Leszek Piątek. Zainteresowani powinni złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa).

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 02 LISTOPADA 2016 ROKU