Sprzedaż środków trwałych - Lublin I, rębak gałęzi Bandit 60

OGŁOSZENIE

Komisja likwidacyjna przeznaczyła do sprzedaży w formie licytacji ofert, zlikwidowane niżej wymienione środki trwałe.

WYKAZ ŚRODKÓW:

  • LUBLIN I (skrzyniowy) - cena wg. wyceny rzeczoznawcy 1500,00 zł brutto,
  • Rębak gałęzi BANDIT model 60 -cena wg. wyceny rzeczoznawcy 2000,00 zł brutto.

Osoby zainteresowane kupnem mogą oglądać ww. środki na terenie bazy Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku przy ul. Pod lasem 64 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przewodniczącym komisji likwidacyjnej pracownikiem Leszek Piątek lub Dariusz Targański.

Zainteresowani powinni złożyć złożyć w sekretariacie ZZM pisemną ofertę z zadeklarowaną ceną zakupu.

O sprzedaży decyduje najwyższa zadeklarowana cena zakupu, w przypadku dwóch lub więcej ofert w tej samej cenie, decydować będzie data wpływu wniosku (wcześniejszy wygrywa).

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ DO 31 MARCA 2016 ROKU

Dokumenty do pobrania: