Informacja o wynikach naboru

W wyniku zakończenia procedury naboru, na stanowisko pracy:

Starszy Specjalista w Dziale Terenów Zieleni

został wybrany Pan Wojciech Czerwiński zamieszkały w Pszowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Terenów Zieleni wybrano Pana Wojciecha Czerwińskiego. Przedłożone przez kandydata dokumenty aplikacyjne spełniały wszystkie wymagania niezbędne (formalne) oraz dodatkowe określone w ogłoszeniu. Kandydat uzyskał maksymalną ilość punktów, tj. 12.