Przetarg nieograniczony - dostawa pojazdu komunalnego

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa samochodu komunalnego

Dokumenty do pobrania: