Przetarg nieograniczony - dostawa podnośnika hydraulicznego na samochodzie

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa podnośnika hydraulicznego na samochodzie

Dokumenty do pobrania: