Przetarg nieograniczony - dostawa mini koparki - ładowarki kołowej

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa mini koparki - ładowarki kołowej

Dokumenty do pobrania: