Przetarg nieograniczony - roboty budowlane z podziałem na trzy zadania

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Roboty budowlane

  • zadanie 1. Modernizacja ścieżek na cmentarzach komunalnych przy ul. Rudzkiej i przy ul. Kamiennej w Rybniku.
  • zadanie 2. Modernizacja ścieżek w parku Kozie Góry przy ul. Chwałowickiej w Rybniku
  • zadanie 3. Remont schodów na Zieleńcu Starościńskim, Powstańców Śląskich i w parku im. H. Czempiela w Rybniku

Dokumenty do pobrania: