Przetarg nieograniczony - Rewitalizacja zieleni urządzonej - pasów przydrożnych wzdłuż ul. Kościuszki w Rybniku - Etap I

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rewitalizację zieleni urządzonej - pasów przydrożnych wzdłuż ul. Kościuszki w Rybniku - ETAP I

Dokumenty do pobrania: