Przetarg nieograniczony - wycinka drzew

Miasto Rybnik - Zarząd Zieleni Miejskiej

ul. Pod Lasem nr 64, 44 - 210 Rybnik

ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego  na:

Wycinka drzew z karczowaniem lub frezowaniem karpiny, cięcia pielęgnacyjne i techniczne koron drzew w pasach drogowych miasta Rybnika.

Dokumenty do pobrania: